Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1) Správce osobních údajů Lukáš Hoďánek-Premium Cards, se sídlem Srnín 27, 38101 Český Krumlov, IČ 71865322 (dále jen "prodávající" nebo "správce") zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen "Nařízení"), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení

 • datum narození

 • e-mailovou adresu

 • telefonní číslo

 • adresu/sídlo

 • výška, váha, klub, pozice

 • statistiky

2) Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu nezbytně nutnou pro odbavení objednávek a to na dobu 1 roku. Poté jsou tyto údaje vymazány či skartovány. Faktury, kde jsou osobní údaje zákazníků jsou archivovány dle zákonné povinnosti o daňové evidenci po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

2.1. Uzavřením Kupní smlouvy a odsouhlasením tohoto dokumentu o zpracování osobních údajů dává kupující souhlas k propagaci produktu na webových stránkách správce.

3) Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem - například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení - odhlásit.

4) Zpracování osobních údajů je prováděno Lukášem Hoďánkem tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Poskytovatelem služby Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, se sídlem Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Švýcarsko

 • Dopravce Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 91 Praha 1

 • Dopravce Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy

 • Dopravce PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, 251 01 Říčany-Jažlovice

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5) Poskytoval služby Webnode AG zpracovává pouze údaje vyplněné ve formuláři na webu www.premiumcards.cz. Dopravci zpracovávají osobní údaje nutné k doručení zásilky, kterými jsou:

 • jméno, příjmení

 • adresa

 • telefonní číslo

6) Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese premiumcards@centrum.cz

7) Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.premiumcards.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

 • základní funkčnosti webových stránek

 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu - tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.